Tuesday, December 2, 2008

Being foucauldian за вечерния час

Назаем от Калоян Доганов по повод вечерния час:

Имаме установен израз за „трудно дете“, но нямаме аналогични за „труден родител“ или „труден учител“. Официалният език е в ръцете на възрастните, а центровете на властта не създават думи против самите себе си. Според езика на възрастните, само децата могат да бъдат трудни. Властта е винаги безупречна.
(emphasis mine)

No comments:

Post a Comment