Monday, December 1, 2008

химери

Напоследък съм на вълна мистификации. Ето още един пример за прикриване на реалните отношения на производство, този път чрез директно премахване на хората, които произвеждат, в едно довеждане до крайност на идеологията на откъсването на стоките от социалните отношения на производство. Казано на по-прост език, колите на снимката са представени все едно са се произвели сами, като единственото човешко присъствие е на "интелектуалеца-мениджър" който мисли и "оптимизира" производството, за да "отговори на нуждите на клиентите." Колкото да им се иска на технократите да се отърват от всякакъв човешки елемент, голяма част от капиталистическото производство все още се извършва от живи хора.

Това с нуждите на клиентите също е голяма измислица, особено в ерата на JIT производство. JIT означава just in time (точно навреме) и цели да минимизира разходи за склад, поддръжка и т.н. На практика, много производители в условия на рецесия (и не само) произвеждат точно колкото има нужда и така една позната трябваше да чака няколко месеца за определена кола да се съберат още някакви хора за същата кола, за да им я направят. Такива на пръв поглед аномалии всъщност изобщо не са патологични, и то не само за икономика в рецесия; просто тази криза оголи цялата мистифицираща неолиберална химера за "консуматорите - центъра на икономиката" до това, което е: идеологически конструкт, който прикрива факта, че глобалната икономика не е задвижвана толкова от целокупния консумеризъм на населението на земята, а от консумеризма на компаниите. Това стана болезнено ясно от финансовите инжекции, наливани в компаниите, а не в консуматорите, от една страна, и от масовите съкращения, евфемизирани с думата "оптимизация," от друга. С други думи, ако консуматорите бяха основния "двигател" на икономиката дали щяха да ги уволянат и така да намаляват покупателната им способност?!

No comments:

Post a Comment